— Hide menu

Zajedno u borbi protiv COVID-19

Danas je zdravstvenim institucijama u Zagrebu i Zaboku donirano oko 20 000 rukavica, 8 000 kaljača, 3000 kapa te 1000 maski. Donacija je putem humanitarne udruge Cro Unum došla iz Rusije od prijatelja prof.dr. Dragana Primorca. Veliko hvala svima koji su nesebično sudjelovali u pomoći za Hrvatsku, posebice timu Specijalne bolnice Sv. Katarine koji je koordinirao sve aktivnosti.

Fotografije: Glavna sestra bolnice Sv. Katarina Sanja Mutak predaje donaciju glavnoj sestri OB Zabok Danici Horvat, a g. Ante Kasalo predaje donaciju dr.sc. Sandri Šikić, zamjenici ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar te glavnoj sestri Klinike za kirurgiju KB Merkur Ivani Mihalić Aleksić.

  

Leave a Reply

*